สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ 15 ส.ค. -24 ส.ค. 2561 รวม 35 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

    ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 (1)  แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1  ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                  จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล                           จำนวน 7 อัตรา

1.2  ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย

– ตำแหน่ง คนงาน                                              จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล,อื่นๆ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.หนองบัวลำภู

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น