สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มิ.ย. -17 ก.ค. 2561

“สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มิ.ย. -17 ก.ค. 2561

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จึงประกาศรับสมัครบุคค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน :11500 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 – 17 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022024275

หรือ 022024276 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัคร(อยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม