ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 มิ.ย. 2561

“ททท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 มิ.ย. 2561

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 49 อัตรา หรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จำนวน 9 อัตรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงาน

เลขานุการ จำนวน 3 อัตรา

ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

นิติกร จำนวน 1 อัตรา

พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

มัณฑนาการ จำนวน 1 อัตรา

ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

บุคลากร จำนวน 2 อัตรา

นักบัญชี จำนวน 6 อัตรา

พนักงานงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานการเงิน จำนวน 7 อัตรา

พนักงานวางแผน จำนวน 6 อัตรา

พนักงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

นักสถิติ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

พนักงานส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานการตลาด จำนวน 3 อัตรา

พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

นักออกแบบ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานประสานการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท.

ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างทำหน้าที่บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา

อัตราคนพิการ

พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

นิติกร จำนวน 1 อัตรา

บุคลากร จำนวน 2 อัตรา

พนักงานงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานการเงิน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม67อัตรา,เลขานุการ,ผู้ตรวจสอบภายใน,พนักงานบริหารทั่วไป,นิติกร,พนักงานพัสดุ,มัณฑนาการ,ช่างเทคนิค,บุคลากร,นักบัญชี,พนักงานงบประมาณ,พนักงานการเงิน,พนักงานวางแผน,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์,นักสถิติ,พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานการตลาด,พนักงานประชาสัมพันธ์,นักออกแบบ,พนักงานประสานการพิมพ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี,ป.โททุกสาขา,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครศรีธรรมราช ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน ททท. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ททท.

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : ททท.