สำนักงานศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

“สำนักงานศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

เตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2561

ในการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผลการประชุมอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ให้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการตามลำดับที่ในบัญชีมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการได้ หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ยังคงมีสิทธิในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการตามเดิม ซึ่งหากสำนักงานศาลยุติธรรมเผยแพร่ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง..โปรดติดตามตอนต่อไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
ค่าตอบแทน 15,000 – 16,500 บาท
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงาน สำนักงานศาลยุติธรรม :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 8 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลยุติธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานศาลยุติธรรม