องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2561

“องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2561

องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 02/2561

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล

ด้วยองค์การตลาด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การตลาด )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การตลาด :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ แผนกบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่)องค์การตลาด 47/51 ซ.สวนผัก 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10170 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การตลาด

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การตลาด

Scroll to Top