กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561

“กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2561

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 200,000 บาท บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 160,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 160,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ


ชื่อตำแหน่ง :ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ

อัตราเงินเดือน :ไม่เกิน 100,000 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญพิเศษ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่จะปฏิบัติ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ,ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย,ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล,ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 – 8 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Scroll to Top