การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ค. -30 พ.ค. 2561 รวม 171 อัตรา

“การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ค. -30 พ.ค. 2561 รวม 171 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร (โยธา)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 13 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,สงขลา

วิศวกร (ไฟฟ้า)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี

วิศวกร (เครื่องกล)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ, ชลบุรี

วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ชลบุรี

วิศวกร (แหล่งน้ำ)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,สุราษฎร์ธานี

นักวิทยาศาสตร์

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,จันทบุรี,ราชบุรี,เลย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ราชบุรี

นักบัญชี

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 6 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 4 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 6 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ชลบุรี,ตราด,ระยอง,นครราชสีมา,ประจวบคีรีขันธ์,อ่างทอง,ปทุมธานี,นครนายก,ราชบุรี,สมุทรสาคร,สงขลา,ชัยภูมิ

นักวิเคราะห์ระบบงาน

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

บุคลากร

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,สระบุรี,ราชบุรี

เศรษฐกร

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 6 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

นักบริหารงานทั่วไป

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,จันทบุรี

นักบริหารงานพัสดุ

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

ช่างโยธา

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 8 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 11 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จำนวน 4 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ฉะเชิงเทรา,ตราด,นครนายก,สิงห์บุรี,นครราชสีมา,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,นครปฐม,ประจวบคีรีขันธ์,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,สมุทรสาคร,ราชบุรี,สุราษฎร์ธานี,ระนอง,ชัยภูมิ,ยโสธร,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,พะเยา

ช่างไฟฟ้า

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน สมุทรสงคราม,ระนอง

พนักงานการเงินและบัญชี

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 8 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 5 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จำนวน 3 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,สระบุรี,ปทุมธานี,นครนายก,พระนครศรีอยุธยา,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร,พังงา,หนองคาย,เชียงราย,แพร่

พนักงานพัสดุ

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,สมุทรสาคร,อุดรธานี

นิติกร

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน สระบุรี,ราชบุรี,ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน อ่างทอง,สมุทรสาคร,ชัยภูมิ

ช่างเครื่องกล

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี

นักประชาสัมพันธ์

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,สุราษฎร์ธานี,สงขลา

วิทยากรฝึกอบรม

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่

ตำแหน่ง: รวม171อัตรา,บุคลากร,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานพัสดุ,นักบัญชี,นักวิเคราะห์ระบบงาน,นักวิทยาศาสตร์,เศรษฐกร,วิศวกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ,นิติกร,เจ้าหน้าที่ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,นักประชาสัมพันธ์,วิทยากรฝึกอบรม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 171
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นครราชสีมา,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,แพร่,ยโสธร,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,เลย,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,อุดรธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การประปาส่วนภูมิภาค

Scroll to Top