สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 พ.ค. 2561 รวม 24 อัตรา

“สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 พ.ค. 2561 รวม 24 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน

ด้วยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและ/หรือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานด้านการลงทุนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและ/หรือ แต่งตั้งเป็นพนักงานด้านการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อจ้าง และ/หรือบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 24 ตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ และผู้จัดการอาวุโส ในกลุ่มงานลงทุน กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและกำกับการลงทุน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน และกลุ่มงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครในตำแหน่งที่ตนเอง มีคุณสมบัติครบถ้วนได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. กลุ่มงาน ลงทุน (6 อัตรา)
  1. ผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 70,000-170,000 บาท
  2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 55,000-100,000 บาท
  3. เจ้าหน้าที่อาวุโส
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 3 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท
 2. บริหารความเสี่ยงและกำกับการลงทุน (7 อัตรา)
  1. ผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 70,000-170,000 บาท
  2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 55,000-100,000 บาท
  3. เจ้าหน้าที่อาวุโส
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท
  4. เจ้าหน้าที่
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท
 3. ยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน (6 อัตรา)
  1. ผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 70,000-170,000 บาท
  2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 55,000-100,000 บาท
  3. เจ้าหน้าที่อาวุโส
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท
  4. เจ้าหน้าที่
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท
 4. กลุ่มงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน (5 อัตรา)
  1. ผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 70,000-170,000 บาท
  2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 55,000-100,000 บาท
  3. เจ้าหน้าที่อาวุโส
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 2 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 40,000-70,000 บาท
  4. เจ้าหน้าที่
   จำนวนที่บรรจุและแต่งตั้ง 1 อัตรา
   อัตราค่าจ้าง 20,000-48,000 บาท

 

ตำแหน่ง: ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่อาวุโส,เจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,000-170,000
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานประกันสังคม :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมอกสารประกอบการสมัคร ที่สำนักงานประกันสังคม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการสำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร11000 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 – 15 พฤษภาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029562134

หรือ 029562436
*กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งชนิดด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. โดยถือจากวัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) เอกสารสมัครที่ส่งหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 25 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานประกันสังคม

Scroll to Top