กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 10 เม.ย. -27 เม.ย. 2561

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 10 เม.ย. -27 เม.ย. 2561

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าจ้างที่จะได้รับ

ตำแหน่ง               พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการ
แบบบูรณาการ

     จำนวน                ๑ อัตรา 

 อัตราค่าจ้าง           เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
     ระยะเวลาการจ้าง    ๗ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

                          (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญารายปีในงบประมาณถัดไป)

     ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

(๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิMicrosoft office (Word, Excel และ PowerPoint) และสามารถพิมพ์ดีด
ได้ในเกณฑ์ดี 

(๔) มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลาง – ดี

 

(๕) หากมีประสบการณ์ในการเป็น Project Manager การทำฐานข้อมูล (Database)  
 หรือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง,ไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. – 27 เม.ย. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 เม.ย. 2561
สอบวันที่: 2 พ.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 3 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศ 1 | ใบสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ

Scroll to Top