สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561 รวม 55 อัตรา

“สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561 รวม 55 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จำนวน 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง มี 15 ตำแหน่ง 55 อัตรา ดังนี้

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา

2. กองคลัง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

3. กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
 • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 7 อัตรา

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) จำนวน 4 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกดนตรีไทย-สากล) จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู (เอกพละศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 • ภารโรง จำนวน 2 อัตรา

6. กองสวัสดิการสังคม

พนักงานจ้างทั่วไป

 • คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,บุคลากรสนับสนุนการสอน,ผู้ช่วยครู
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,800
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.บางแก้ว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top