สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2561

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 เม.ย. 2561

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)

 • ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี (สถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา (สถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส (สถานที่ตั้ง จังหวัดสงขลา)
  จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

  *ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพำิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา (สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 เม.ย. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074724771

หรือ 074724772-5 ต่อ 131

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.

Scroll to Top