มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 11,500 ค่าครองชีพชั่วครว 785 บาท บาท
ประเภท :  
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) เท่านั้น

  1. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
  4. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส
  5. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  6. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน 200kb

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top