สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มี.ค. -11 เม.ย. 2561

“สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มี.ค. -11 เม.ย. 2561

สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

  1. ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
    จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ
    จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
    จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด

ตำแหน่ง: นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช :ตนเอง  
การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชกำหนดด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2561- 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4536 1764 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.เมืองเดช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top