สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 93 อัตรา

“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 93 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาไทย  จำนวน 4 อัตรา (กรุงเทพ,สุพรรณบุรี)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (นครปฐม)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (นครปฐม,เชียงใหม่)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา (นครปฐม,เชียงใหม่)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก พัฒนศิลป์ จำนวน  อัตรา (นครปฐม)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ประติมากรรม จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ศิลปไทย จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย จำนวน 2 อัตรา (เชียงใหม่,สุพรรณบุรี)
 • อาจารย์ 77 อัตรา
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา (กรุงเทพ,ร้อยเอ็ด,อ่างทอง)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา (นครปฐม,กาฬสินธุ์,นครศรีธรรมราช)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (จันทบุรี)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา (พัทลุง,สุพรรณบุรี)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก วิจัยการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก หลักสูตรและการสอน 2 จำนวน  อัตรา (ร้อยเอ็ด,สุโขทัย)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
   จำนวน 1 อัตรา (สุพรรณบุรี)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่างทอง)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก แนะแนวทางการศึกษา
   จำนวน 1 อัตรา
   (อ่างทอง)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก จิตรกรรม จำนวน 4 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ภาพพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ศิลปไทย จำนวน 2 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ศิลปกรรม จำนวน 5 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนพระ) จำนวน 4 อัตรา (จันทบุรี,นครศรีธรรมราช,สุโขทัย,กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) จำนวน 5 อัตรา (เชียงใหม่,นครราชสีมา,ร้อยเอ็ด,สุพรรณบุรี,อ่างทอง)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนยักษ์)  จำนวน 5 อัตรา (จันทบุรี,เชียงใหม่,พัทลุง,สุพรรณบุรี,สุโขทัย)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครพร) จำนวน 5 อัตรา (เชียงใหม่,นครราชสีมา,ร้อยเอ็ด,อ่างทอง)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) จำนวน 5 อัตรา (นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,อ่างทอง,กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละคร) จำนวน 1 อัตรา (นครปฐม)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ดุริยางค์ไทย (ฆ้องวงเล็ก) จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ดุริยางค์ไทย (ฆ้องวง) จำนวน 1 อัตรา (สุพรรณบุรี)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ดุริยางค์ไทย (ระนาดทุ้ม) จำนวน 2 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ดุริยางค์ไทย (ปี่ใน) จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพ)
  • อาจารย์ สาขาวิชาเอก ดุริยางค์ไทย (เครื่องสายจะเข้) จำนวน 2 อัตรา (จันทบุรี,สุพรรณบุรี)
   อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: รวม93อัตรา,ครูผู้ช่วย,อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,510
อัตราว่าง: 93
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Scroll to Top