กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -21 มี.ค. 2561

“กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -21 มี.ค. 2561

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

กรมยุทธโยธาทหารบก

มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

ในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป 
เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันแรก (งดรับสมัครบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗)

ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธโยธาทหารบก :ตนเอง
จากเดิมกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ ๒๒๕๔ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนเป็นรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นอกนั้นคงเดิม

สอบวันที่: 26 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบ: 30 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธโยธาทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมยุทธโยธาทหารบก

Scroll to Top