มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญาญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

2. เพศหญิง

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

4. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ

1. งานด้านเอกสารต่างๆ อาทิ ลงนามรับเอกสารจากหน่วยต่างๆและ ลงทะเบียนส่งเอกสารผ่านระบบ MU-SIS แยกประเภท จัดหมวดหมู่ และ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลหรือเอกสารตามแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. งานด้านการจัดประชุมของผู้บริหาร อาทิ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและ วาระการประชุม จัดเตรียมงานประชุม จดบันทึกการประชุม เป็นต้น

3. งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : คุณวุฒิปริญญาตรี : 15,000 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

– การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

– รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

– ตรวจสุขภาพประจำปี

– ฯลฯ

*ความก้าวหน้าในสายงาน

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เลขานุการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  ,online  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top