กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 มี.ค. 2561

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 มี.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับผู้รับจ้างดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดงานที่จ้างดำเนินงาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
จ้างดำเนินงานวารสารการพยาบาลและการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท

กลุ่มวิจัย
จ้างดำเนินงานจัดทำวารสารส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาโท ทุกสาขา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาท

กลุ่มอำนวยการ
จ้างดำเนินงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท

จ้างดำเนินงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักทะเบียนและ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณืในงานที่เกี่ยวข้อง)
  7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
  8. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะพนักงานขับรถยนต์)

การรับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ โดยขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอสการ และหลักฐา ได้ที่สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2561ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 025901919

ตำแหน่ง: กลุ่มพัฒนาการศึกษา,กลุ่มวิจัย,กลุ่มอำนวยการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*,ป.โททุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 11,000-15,750
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันพระบรมราชชนก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข

Scroll to Top