สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2561

“สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2561

สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่
จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
– เพศชาย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และความสามารถในชนิดกีฬาฟุตบอล 
– หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2) เจ้าหน้าที่สำนักงาน (จำนวน 1 อัตรา) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
– เพศหญิง
    – สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวส .) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
    – มีความรู้และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือน :
– ระดับการศึกษาปริญญาตรี 10,000 บาท/เดือน
– ระดับการศึกษา ปวส. 9,000 บาท/เดือน 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร : 
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
ณ งานบุคคล ห้องฝ่ายงานบริหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) 

เอกสารประกอบการสมัคร : 
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป) (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างละจำนวน 1 ฉบับ) 
(3) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร (จำนวน 1 ฉบับ) 
(4) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (จำนวน 1 ฉบับ)
(5) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (จำนวน 1 ฉบับ) 
(6) สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบสำคัญสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (อย่างละจำนวน 1 ฉบับ) (ถ้ามี)
(7) สำเนาเอกสารแสดงความสามารถทางกีฬาฟุตบอล เช่น เกียรติบัตร ภาพถ่ายโล่-เหรียญรางวัล และอื่นๆ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม : 
โทร 045-616391 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) หรือ โทร 097-1484786

ตำแหน่ง: ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล,เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,000-10,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันการพลศึกษา :ตนเอง  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันการพลศึกษา

Scroll to Top