กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 มี.ค. -19 มี.ค. 2561 รวม 43 อัตรา

“กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 13 มี.ค. -19 มี.ค. 2561 รวม 43 อัตรา

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ไม่แน่ใจว่าเป็นอัตรารวม 400 อัตรา ที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือเป็นอัตราแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับ 400 อัตราก่อนหน้านั้น เนื่องจากยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบที่เว็บไซต์รับสมัคร และวันเวลารับสมัครก็แตกต่างกับที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเคยเผยแพร่รายละเอียดการรับสมัครคร่าวๆ ไว้

โดยครั้งนั้นแจ้งว่าจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2561 แต่ที่เดลินิวส์ออนไลน์เผยแพร่ข่าว การรับสมัครพนักงานของ กฟภ. เฉพาะของสำนักงานใหญ่ กลับเป็นวันที่ 13-19 มีนาคม 2561

พยามจะหาประกาศที่เดลินิวส์นำเสนอข่าวแต่หาไม่เจอ ซึ่งจริงๆ ก่อนหน้านี้ทางเว็บไซต์ของ กฟภ. ก็ได้แจ้งไว้ว่าจะประกาศรายละเอียดในวันนี้ (26 ก.พ. 61) แต่พอดีตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการรอพรุ่งนี้ (27 ก.พ. 61) อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดีอาจจะดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิไว้ก่อนได้นะครับ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ประจำ PEA สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 อัตรา มีตำแหน่งดังนี้

1. วิศวกรไฟฟ้า (จํานวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ จบป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ,สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

2. วิศวกรไฟฟ้า (จำนวน 18 อัตรา)

คุณสมบัติ จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า ,สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

3. นักบัญชี (จำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ จบ ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี ต้องได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี

4. นักเทคโนโลยีการพิมพ์ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ จบ ป.ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์, เทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์

5. นักตรวจสอบภายใน (จำนวน 6 อัตรา)

คุณสมบัติ จบป.ตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การจัดการระหว่างประเทศ, บัญชี หรือ สาขาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง, เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (ยกเว้นสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเกษตร )

6. วิศวกรโยธา (จำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ จบป.ตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา  และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป สาขาโยธา หรือ เอกสารรับคำร้องขอใบอนุญาตฯ จากสภาวิศวกร

7. พนักงานช่างไฟฟ้า (จำนวน 9 อัตรา)

สังกัดสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คุณสมบัติ จบปวส.สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง

8. ช่างโยธา (จำนวน 4 อัตรา)

สังกัดสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คุณสมบัติ จบปวส.สาขาวิชาโยธา, ก่อสร้าง, เทคนิตการก่อสร้าง, เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง, ช่างสำรวจ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ตำแหน่ง: เฉพาะสำนักงานใหญ่,รวม43อัตรา,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรไฟฟ้า,นักบัญชี,นักเทคโนโลยีการพิมพ์,นักตรวจสอบภายใน,วิศวกรโยธา,พนักงานช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค :online  
แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/629395

ดาวน์โหลดไฟล์ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Scroll to Top