สอบท้องถิ่นยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.

“สอบท้องถิ่นยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นครู ผดด. เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลานาน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในขณะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ผดด. และเพื่อพัฒนาครู ผดด. ที่มาจากการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง (ซึ่งกำหนดคุณวุฒิ และมีความรู้ประสบการณ์ต่างกัน) โดยในปัจจุบันสภาพปัญหาได้หมดไปแล้ว ดังนั้น เพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการบรรจุเข้ารับราชการ จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ใชัการสรรหาครู ผดด. โดยการสอบแข่งขัน ซึ่งผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก็มีสิทธิสมัครสอบเช่นเดียวกัน และจากการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.ที่ผ่านมา จะพบว่าผู้ที่เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหลายคน เป็นผู้สอบได้และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอย่างภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป ครับ


ตำแหน่ง: ยกเลิกหลักเกณฑ์พนักงานจ้างเป็นครูผดด.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top