องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

“องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3

ตำแหน่งที่รับสมัคร

วิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์

การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การสุราฯ ที่ www.liquor.or.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561
  2. การยื่นใสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัคร
    1. นำส่งด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-16.00 น. โทร.038541004-5 ต่อ 1008-9 หรือ
    2. นำส่งใสมัครพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ (วงเ็บมุมซอง ชื่อตำแหน่งงานที่สมัคร) ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยต้องประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ปิดรับสมัคร และไม่รับสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยองค์การสุราฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครสำหรับผู้ที่เคยสมัคร และผ่านการสอบข้อเขียน ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
  2. หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาด และจำหน่าย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,หัวหน้ากอง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การสุรา :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การสุรา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสุรา

Scroll to Top