มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มี.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 มี.ค. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด และการจัดการธุรกิจ

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

3. มีมนุษยสัมพัน์ดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานด้านธุรการและงานสารบรรณ อาทิ การร่างหนังสือ รับ-ส่งและติดตามหนังสือราชการ รวมถึงการแจ้งเวียนหนังสือของหน่วยวิศวกรรม เป็นต้น

2. งานด้านติดต่อประสานงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงทั้งภายใน และภายนอก

3. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการจัดซื้อ ใบนำของออกนอกพื้นที่ คู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานรวมถึงการลงข้อมูลงานแจ้งซ้อมในโปรแกรม Microsoft Excel

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top