กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.พ. -14 มี.ค. 2561

“กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.พ. -14 มี.ค. 2561

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


ตำแหน่ง 2 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวรัฐศาสตร์ หรือสาขานิติศาสตร์


ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร


ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์


ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการบัญชี หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขิาวชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


ตำแหน่งที่ 7 วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ตำแหน่งที่ 8 วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์


ตำแหน่งที่ 10 นิติกรปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


5. การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์,นักวิชาการอุตสาหกรรม,วิศวกร,นักวิชาการเผยแพร่,นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Scroll to Top