สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.พ. 2561 รวม 14 อัตรา

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.พ. 2561 รวม 14 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งทีว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประเภทพนกงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

2.1 ตำแหน่ง นักการ จำนวน 4 อัตรา

2.2 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

2.3 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

2.4 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา

ค. ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดืนอละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท

ง. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และมีสิทธิ์สมัครเข้ารับรการเลือกสรรเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,พนักงานดับเพลิง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ตาก ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top