กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ก.พ. 2561 รวม 25 อัตรา

“กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ก.พ. 2561 รวม 25 อัตรา

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ด้วยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และจำนวนตำแนห่งว่าง

1. ตำแหน่งนิติกร

จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิเคระาห์นโยบายและแผน

จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม หน่วยที่ 1

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม หน่วยที่ 2

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หน่วยที่ 1

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หน่วยที่ 2

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

8. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

10. เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (ท้ายประกาศรับสมัครดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้่านล่าง) หรือขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือในวันรับสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัคร ดังนี้

วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ

1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บริเวณลานด้านหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 (ประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ฝั่งทิศใต้ ตรงข้ามไปรษณีย์ไทย) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

2. สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หน่วยที่ 1 ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี  เลขที่ 49/7 ถนนกะลาพอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมือง จัหงวัดปัตตานี 94000 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ดำเนินการตามขั้นตอนที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ กำหนดไว้ให้

ตำแหน่ง: รวม25อัตรา,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการยุติธรรม,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงยุติธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงยุติธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงยุติธรรม

Scroll to Top