กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -13 ก.พ. 2561

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.พ. -13 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย
และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับ
งานวิชาการเกษตรทั้งก่อนและ/
หรือ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง
วิจัยพันธุ์พืชอารักจาพืช
งานทดลอง หลังการเก็บเกี่ยว
และการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
วัตถุมีพิษและปุ๋ย

ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิชาการเกษตร

Scroll to Top