กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.พ. -9 ก.พ. 2561

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.พ. -9 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างยนต์
ทางช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ
ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล
ทางช่างเทคนิคการผลิต
ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยสร้าง
ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง
บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เครื่องยนต์
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิชาการเกษตร

Scroll to Top