กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -15 ก.พ. 2561

“กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -15 ก.พ. 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัิตการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

4. การรับสมัครสอบ

เนื่องจากผู้สมัครสอบแข่งขันฯ มีจำนนว้อยอาจมีผู้สมัครไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอขยายกำหนดระยะเวลาการสมัครสอบต่อไป ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Scroll to Top