สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่งคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน,ภายใน9มี.ค.2561

“สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่งคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน,ภายใน9มี.ค.2561

สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่ง เปิดรับสมัครสอบ

จาก หนังสือที่ สท 78301/ว18 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง การประกาศยกเลิกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น้พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558 จำนวน 17 ตำแหน่ง 19 อัตรา รับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 300 บาท มีจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น 4,405 ราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ได้ดำเนินการประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล และประกาศประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันขององอค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มความประสงจะรับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 หากล่วงเลยกำหนดจะถือว่าไม่มีความประสงค์จะรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน และจะแจ้งกำหนดการคืนเงินให้ทราบภายหลังจากได้รับแบบฟอร์มขอรับเงินฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ตำแหน่ง: คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน,ภายใน9มี.ค.2561
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่ง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบต.หนองกระดิ่ง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

Scroll to Top