กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ม.ค. 2561 รวม 30 อัตรา

“กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ม.ค. 2561 รวม 30 อัตรา

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นิติกร นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรับโทรศัพท์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง และอัตราค่าจ้าง

1.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

– อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

1.2 ตำแหน่งนิติกร

– อัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

1.3 ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

– อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

1.4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

– อัตราว่ง จำนวน 7 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

– อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท หรือ 11,500 บาท (ตามคุณสมบัติของผุ้สมัคร)

1.6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

1.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

– อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

1.8 ตำแหน่งนายช่างโยธา

– อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

1.9 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

– อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท

1.10 ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

– อัตราว่ง จำนวน 3 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

3. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักตรวจสอบภาษี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานรับโทรศัพท์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพสามิต :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสรรพสามิต คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพสามิต

Scroll to Top