มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.พ. 2561

“มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ก.พ. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าด้านคอมพิวเตอร์

2. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

4. มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer, Scanner เป็นต้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลการให้บริการเปิด-ปิด และประสานงานการเข้าใช้บริการห้อง การศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ และห้องฝึกอบรมหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ

2. สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเวลาราชการได้ (16.30 น.)

3. ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในทุกด้าน

4. จัดสรรทรัพยากร ดูแลรักษา และตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5. ประสานงานและติดต่อกับบริษัทภายนอก

6. จัดทำเอกสารทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top