มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ม.ค. -19 ม.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ม.ค. -19 ม.ค. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการของภาควิชา
2. ประสานงานส่วนต่าง ๆ ในเรื่องแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ และการชำรุดในส่วนของอาคาร
สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของภาควิชา
3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการระดับภาควิชา
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา และระดับคณะฯ
5. ดำเนินงานการจัดทำโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาฯ จัดพิมพ์โครงการที่ภาควิชาได้รับ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดำเนินกิจกรรมโครงการและ จัดทำสรุปรูปเล่มรายงาน
6. ปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมสื่อทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และห้องประชุม
7. ปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษา วัสดุ สื่อทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Scroll to Top