คู่มือเตรียมสอบเข้าราชการ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
– การเตรียมตัวก่อนสอบ
ตอนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 3 วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
ตอนที่ 4 วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลโยีสารสนเทศ
ตอนที่ 5 วิชากฎหมายเบื้องต้นและข่าวสารที่ประชาชนควรรู้
ตอนที่ 6 วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง