คู่มือเตรียมสอบ นายสิบนายร้อยตำรวจ เจาะลึก เทคนิค วิธีคิด แนวข้อสอบเก่า

300฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
ความรู้ ความสามารทั่วไป
– วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ความสามารถด้านตัวเลข
– วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ความสามารถด้าน ภาษา
– ชุดฝึก การใช้เหตุผลอุปมา อุปไมย

เฉลยชุดฝึก การใช้เหตุผลอุปมา อุปไมย
– เฉลยชุดฝึก การใช้เหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
– เจาะเด็ด ข้อสอบ ภาค ก.
– เฉลยเจาะเด็ด ข้อสอบ ภาค ก.
– เจาะประเด็น ความรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับ พิชิตข้อสอบบรรจุ
– ภาคภาษาไทย ขงเบ้ง วางกลยุทธ์/ เทคนิคพิชิตภาษา
– วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
– เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 1
– วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
– เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 2
– วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3
– เฉลย วิชา ความสามารถทั่วไป ขงเบ้งวิเคราะห์ข้อสอบ ภาคภาษาไทย ชุดที่ 3

เทคนิค พิชิตภาษาอังกฤษ
– ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– Grammar Part
– Reading Part
– Vocabulary Part
– Twelve Values ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
– Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
– Association of Southeast Asian Nations ประชาคมอาเซียน
– Educational Vocabulary
– Interview Techniques ภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบสัมภาษณ์
– เจาะเด็ดข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ.
– เฉลยเจาะเด็ดข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ.
เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5
– เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6

สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
– รอบรู้อาเซียน ASEAN
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และประชาคมอาเซียน ชุดที่ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง