สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้อาเซียน
ความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความสามารถในการศึกษา
– วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
– อุปมา-อุปไมย
– อนุกรม
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
– การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– การสรุปเหตุผล
– แนวข้อสอบแบบที่ 1
– แนวข้อสอบแบบที่ 2
– การวิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– แนวข้อสอบแบบที่ 1
– แนวข้อสอบแบบที่ 2
– แนวข้อสอบแบบที่ 3
– แนวข้อสอบแบบที่ 4
– แนวข้อสอบแบบที่ 5
– แนวข้อสอบแบบที่ 6

– แนวข้อสอบแบบที่ 7

หลักสูตรภาษาไทย
– ความเข้าใจภาษา
– แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– แนวข้อสอบประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
– แนวข้อสอบการเรียงข้อความ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

ชุดข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน

เก็งข้อสอบภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ชุดข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

รวบข้อสอบเก่าวิชาจริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง