เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6/ปวช

250฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
• วิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบอนุกรม
– แนวข้อสอบอุปมา – อุปไมย
– แนวข้อสอบ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริงแนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางและกราฟ
– แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
– แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
– แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์
– สรุปเหตุผลทางตรรกวิทยา
– สรุปหลักภาษาไทย (เน้นหลักไวยากรณ์)
– สรุปหลักภาษาไทยเรื่อง ” คำและชนิดของคำ ”
– คำราชาศัพท์
– สำนวนไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

• ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบ ประวัติคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม Microsoft Word
– แนวข้อสอบ Microsoft Excel
– แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint
– แนวข้อสอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
– ประชาคมอาเซียน คือ
– คำขวัญของอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– สัญลักษณ์อาเซียน
– อาเซียน : จากสมาคมสู่ประชาคมอาเซียน +6 (อาเซียน บวกหก)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง