เจาะข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค สังกับ (สทส.8)(บ.ตร.9)

280฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
• วิชาความสามารถทั่วไปด้านการคิดคำนวณและเหตุผล ตะลุยโจทย์ 290 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบ
– เฉลยพร้อมอธิบาย 290 ทุกข้อ
• วิชาภาษาไทย
– ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 130 ข้อ
• วิชาภาษาอังกฤษ
– ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 86 ข้อ
• คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เจาะเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์
• สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
– ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 75 ข้อ
• เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง