KP-2074 สอบท้องถิ่น สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2074 สอบท้องถิ่น สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 264 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY