KP-2011 สอบท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 2560

228฿

คำอธิบาย

KP-2011  สอบท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 2560

 

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 260 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม