KP-1953 คู่มือติวสอบ ภาค ก. ก.พ. 3-4

285฿

คำอธิบาย

KP-1953    คู่มือติวสอบ ภาค ก. ก.พ. 3-4

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 283 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์