KP-1946 ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สรุป+ข้อสอบ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1946   ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สรุป+ข้อสอบ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 225 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง