KP-1904 ธ.ก.ส. สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

285฿

คำอธิบาย

KP-1904    ธ.ก.ส. สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ พนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 173 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง