KP-1902 สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุป+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

KP-1902  สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุป+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  วุฒิปริญญาตรี ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 232 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY