KP-1728 ครูผู้ช่วย คัมภีร์ สอบวิชาความรอบรู้ ภาค ก (เล่ม 1) ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

200฿

คำอธิบาย

KP-1728  ครูผู้ช่วย คัมภีร์ สอบวิชาความรอบรู้ ภาค ก (เล่ม 1) ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 200 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ผอ.ประยูร มังกร(ครูถัง)