KP-1727 ครูอาชีวศึกษา เตรียมสอบ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ ปฏิบัติของวิชาชีพครู

200฿

คำอธิบาย

KP-1727  ครูอาชีวศึกษา  เตรียมสอบ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ ปฏิบัติของวิชาชีพครู

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 214 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย ผอ.ประยูร มังกร(ครูถัง)