KP-1725 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สรุป+ข้อสอบ จัดสรรงบประมาณ และบัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงานงบประมาณ,บริหารงบประมาณ กองงบประมาณ นายทหารสัญญาบัตร ใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-1725  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สรุป+ข้อสอบ จัดสรรงบประมาณ และบัญชีบริหาร,เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงานงบประมาณ,บริหารงบประมาณ กองงบประมาณ นายทหารสัญญาบัตร  ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 234 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง