KP-1503 กระทรวงยุติธรรม รวมข้อสอบ 800 ข้อ นิติกร พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 60

220฿

คำอธิบาย

KP-1503  กระทรวงยุติธรรม  รวมข้อสอบ 800 ข้อ นิติกร พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 60

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 226 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ