KP-1501 กระทรวงยุติธรรม รวมข้อสอบ 700 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุดปี 60

200฿

คำอธิบาย

KP-1501  กระทรวงยุติธรรม  รวมข้อสอบ 700 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ใหม่ล่าสุดปี 60

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 197 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ