ข้อสอบ THA1001 (TH101) ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 :  S/62 : 1/62 : S/61 :  ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ
วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg