KP-1150 ENS3301 (EN 322) เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ. เสาวลักษณ์

35฿

คำอธิบาย

KP-1150 ENS3301 (EN 322) เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด โดย อ. เสาวลักษณ์

เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานวรรณคดี

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว